Kaikkia Raket-moottorilla varustettuja moottoroituja liitimiä yhdistää se, että veto välittyy alennusvaihteelle keskipakoiskytkimen kautta. Keskipakoiskytkin mahdollistaa potkurin pysäyttämisen moottorin ollessa tyhjäkäynnillä. Myös moottorin käynnistäminen vetämällä on helpompaa, kun potkuri ei jarruta käynnistettäessä. Kun moottorin kierroksia nostetaan, keskipakoiskytkimen nivelöityä jousikuormitettua uloketta painautuu keskipakoisvoiman ansiosta kytkimen ulkokehää vasten ja välittää moottorin vedon ulkokehälle. Ilman kytkintä veto välittyisi moottorin kampiakselilta jatkuvasti potkurille, joka tekee käynnistämisestä ja tyhjäkäynnistä lähes toivottomia. Kytkimen ulkokehään on kiinnitetty vetoratas, joka yleisimmin on alumiinista koneistettu hammashihnalle soveltuva ratas. Ratas on kiinnitetty kytkimen ulkokehään, kytkinkelloon neljällä ruuvilla. Sen kiinnitystä tulee tarkkailla säännöllisesti.

Kytkimen laakerointi

Keskipakoiskytkimen ulkokehä on laakeroitu neulalaakerilla moottorin kampiakselille. Sitä pidättelee aksiaalisuunnassa paikallaan roottori, joka on kiinnitetty kampiakselin päähän vääränkätisellä kierteellä. Kun moottori käy tyhjäkäyntiä tai potkuri pyörii ilmavirrassa, joutuvat laakerit rasitukselle. Tällöin kampiakseli pyörii laakeroinnin varassa itse kytkimen ulkokehän pysyessä paikallaan. Laakeroinnin kulumista edistää liian kireälle asetettu hammashihna. Itse laakerin kulumisen ohella myös kampiakselia pehmeämmästä metallista valmistettu kytkimen ulkokehä, jota vasten laakerit kampiakselin ohella kulkevat, kuluu. Kampiakseliin laakerit eivät kuluta jälkiä. Kuluneen laakerin ja kytkimen ulkokehän tunnistaa rahisevasta tai kolisevasta äänestä potkuria käsin pyöritettäessä. Kytkimen ulkokehää ja potkuria pyöritettäessä voi myös tuntea kun laakerit vierivät ulkokehään kuluneiden urien yli.

Laakerin vaihto

Pahasti kulunut laakeri ja kytkin kannattaa vaihtaa, mutta pieni kuluminen ei ole vielä vaarallista. Laakeria tarvitaan vain koneen ollessa tyhjäkäynnillä. Kun moottori käy kierroksilla, joilla keskipakoiskytkin pitää ja potkuri pyörii, keskipakoiskytkin pyörii kampiakselin mukana ja laakerointi ei ole käytössä. Laakerin ja kytkimen vaihdossa tarvitaan pulttipyssyä. Kampiakselin päähän vääränkätisellä kierteellä kiinnitetty roottori on todella tiukassa. Pulttipyssyllä roottori irtoaa kampiakselin päästä todella helposti. Mikäli pulttipyssy ei ole käytettävissä, voi irroitusta yrittää pitämällä kampiakselin toisessa päässä olevaa vauhtipyörää paikallaan ja samaan aikaan kytkintä vastapäivään vääntämällä. Vauhtipyörää ei saa pitää kiinni puhaltimen siivistä; ne katkeavat varmasti. Vauhtipyörää voi yrittää pitää paikallaan niiden ruuvien kohdalta, johon käynnistyslaitteen ”kynnet” kiinnittyvät. Käytännössä tämä on kuitenkin todella hankalaa.

Kun keskipakoiskytkin on saatu kampiakselin päästä irti, voidaan laakeri vaihtaa. Laakerin takana on kaksi soviteholkkia, joiden järjestys tulee painaa mieleen. Holkkeja ei välttämättä kannata edes liu’uttaa irti kampiakselilta. Ennen uuden laakerin asentamista tulee se voidella kuumuutta kestävällä vaseliinilla.

Vetorattaan kiinnitys

Ennen keskipakoiskytkimen kiinnittämistä on hyvä tarkastaa vetorattaan kiinnitys keskipakoiskytkimen kehään. Vetoratas on alumiinista koneistettu, hammashihnalle tarkoitettu ratas. Se kiinnittyy keskipakoiskytkimeen neljällä ruuvilla, joiden kiinnitystä tulee tarkkailla. Ruuvit pyörivät auki ennenpitkää ja auki pyöriessään aiheuttavat ongelmia. Kun yksi ruuvi löystyy, löystyvät ennenpitkää muutkin. Kun ruuvi pyörii auki, osuu se ensin keskipakoiskytkimen roottoriin, joka katkaisee siitä pään. Loppuosa ruuvista voi pyöriä sisäänpäin, jolloin se kaivaa uran moottorilohkoon. Ruuvit löystyvät nopeasti yksi toisensa jälkeen. Kun kaikki ruuvit ovat irti, veto loppuu ja irrallaan pomppiva vetoratas aiheuttaa varmasti kalustovaurioita.

English

All the Raket-powered hang gliders feature a centrifugal clutch in their driveline. The clutch is a part of the reduction gear and it makes starting and ground handling easier when the engine can idle without propeller spinning. When the engine is revved up, the clutch activates when three spring-loaded friction pads extend against the clutch drum due to centrifugal forces. The clutch then transfers power to the reduction gear and propeller shaft. The cog wheel of reduction gear is attached to the clutch drum with four small screws which must be observed.

Centrifugal clutch bearing

The drum of the clutch has a needle bearing against the crankshaft. The drum is held in place in axial direction by the rotor of the clutch, attached to the crankshaft with left-hand screw. When the engine is idling or the propeller is windmilling, this needle bearing is loaded. The crankshaft and the clutch are rotating in different speeds. If the drive belt is tensioned too tight, it will reduce the life time of the bearing. The bearing, however, is not the only part that wears out. When the bearing wears out, it will scrape the clutch drum too with nasty grooves. A worn-out bearing and grooved clutch drum emits a rattling noise when the propeller is turned by hand engine stopped. The grooves can also be felt.

Changing the bearing

A badly worn-out bearing and clutch are worth of replacing but small wear is not dangerous. The bearing is active only when the engine is idling or when the propeller is windmilling. During flight the centrifugal clutch transfers power and the propeller spins at the same speed as the engine. The bearing is stationary then. An impact wrench is required for removal of the centrifugal clutch. Before pressing the trigger of the wrench, please note that the rotor of the clutch which must be unscrewed, has the left-hand screw. If impact wrench is not available, the removal of the clutch may be attempted with a regular wrench but this approach requires the flywheel to be held in place. The flywheel must not be held in place from the aluminum fan blades since they will snap off the flywheel. Instead of it the flywheel may be held from the screw holes which are under the small metal pieces that tranfer the starter rotation to the flywheel and crankshaft. This is difficult at least, the use of impact wrench is highly recommended.

When the centrifugal clutch is removed, the bearing can be changed. Behind the bearing there are two metal fittings to keep the clutch off the side of the engine block. The order of these must be kept same or the clutch will touch the engine block. Before installing the new bearing, it should be lubricated with a high-temperature grease.

Attachment of the cogwheel

Before attaching the centrifugal clutch, the attachment of the small cog wheel to the clutch must be checked. The wheel is machined out of aluminum and meant for the cog belt. It is held in place with four small hexagonal screws which are prone to opening. If one of the screws becomes loose, the others will follow. When the screw opens, it first hits the rotor of the centrifugal clutch, which cuts it in half. After this, the remaining of the screw may rotate in opposite direction when it will scrape the engine block. When all screws are loose, the cog wheel separates from the clutch and serious damage will occur.