Potkurilla on yksittäisistä tekijöistä suurin vaikutus moottoroidun liitimen suorituskykyyn. Markkinoilla on tarjolla erilaisia, eri käyttöön soveltuvia potkureita, eri materiaaleista valmistettuina. Tämä kirjoitus käsittelee erilaisia potkureita ja niiden hyöty- ja haittapuolia.

Puupotkurit

Perinteinen valmistusmateriaali lentävien laitteiden potkureihin on puu. Paitsi kauniin näköinen, puupotkuri on myös edullinen ja luotettava valinta lentolaitteen potkuriksi. Puisia potkureita on käytetty ilmailussa aina alkuajoista lähtien ja niiden käyttö on yhä hyvin yleistä. Potkureiden edullisuus, luotettavuus ja huolettomuus, korjattavuus sekä keveys tekee ne ihanteelliseksi valinnaksi moottoroidun liitimen potkuriksi. Potkuri on moottoroidun liitimen osa, joka kuluu käytännössä eniten. Epäonnistuneet lentoonlähdöt jaloilta startattavilla moottoroiduilla liitimillä johtavat hyvin usein potkurin särkymiseen. Siksi muita vaihtoehtoja kertaluokkia edullisempi hankintahinta on erittäin hyv?? valintaperuste puupotkurille, yhden komposiittipotkurin hinnalla voi saada kaksi tai kolmekin puupotkuria.

Puupotkureiden hinnat pyörivät potkurista ja hankintapaikasta riippuen kahdensadan euron paikkeilla. Valmistajia on muutama, kuten esimerkiksi romanialainen Born Propellers sekä australialainen Bolly Propellers.

Kiinteälapaiset komposiittipotkurit

Kiinteälapaiset komposiittipotkurit ovat pääsääntöisesti kevyempiä mitä puupotkurit. Valmistusteknisistä syistä potkurit voidaan myös optimoida profiililtaan aavistuksen verran paremmiksi, mikä näkyy potkureiden tuottamassa paremmassa työntövoimassa. Komposiittipotkurit valmistetaan yleisimmin vaahtomuoviytimellä varustettuna, jonka päälle on laminoitu komposiittikuori. Kuorirakenteessa käytetään hiili-, lasi- sekä aramidikuitua. Niinsanotulla sandwich-rakenteella potkurista saadaan kevyt ja kestävä.

Komposiittipotkurin heikkouksia ovat korkea hankintahinta ja alttius vaurioille. Potkurin korjaaminen on usein myös monimutkaisempaa kuin puupotkurin. Komposiittipotkurin hinnat ovat 400-600 euron välimaastossa. Potkurit vaativat huolellista käsittelyä ja kunnon tarkkailua. Säröt kuorirakenteessa voivat aiheuttaa potkurin kuorirakenteessa lujuuden heikkenemisen ja potkurin särkymisen. Lopputulokset voivat olla katastrofaaliset moottoroidulle liitimelle. Tämän vuoksi potkureiden huolellinen käyttö, käsittely ja tarkastus ennen lentoa on tärkeää. Särkyneiden potkureiden korjaus vaatii osaamista ja usein vauriot ovat sellaisia, että niiden turvallinen korjaaminen kotikonstein ei välttämättä ole mahdollista tai edes järkevää.

Komposiittipotkureita valmistavat mm. Swedish Aerosport sekä puupotkureitakin tarjoava Bolly Propellers.

Taittuvalapaiset potkurit

Taittuvalapaisten potkureiden tarkoitus on minimoida ilmanvastus kun potkuri ei ole käytössä tuottamassa työntövoimaa. Koska moni haluaa lentää termiikkejä, nousevia lämpimiä ilmavirtauksia hyödyntäen, haluaa lentäjä asettaa moottorin tyhjäkäynnille polttoainetta säästääkseen termiikin sattuessa kohdalle. Laitteissa olevan vapaakytkimen ansiosta moottorin ollessa tyhjäkäynnillä, pääsee potkuri pyörimään vapaasti ilmavirrassa. Vapaakytkin on olemassa siksi, että laitteiden käynnistys ja maakäsittely tyhjäkäynnillä olisi helpompaa kun potkuri ei pyöri koko aikaa. Tuulimyllynä pyörivä potkuri muodostaa merkittävän ilmanvastuksen. Taittuvalapainen potkuri vedetään suppuun potkurijarrun avulla. Potkurin pysähtyessä ilmavirta painaa potkurin lavat taakse toisiaan vasten. Kun potkuri tehoja nostettaessa alkaa taas pyöriä, keskipakoisvoima levittää potkurin lavat normaaliin asentoonsa. Taittuvalapaisen pysäytetyn potkurin ilmanvastus on jonkin verran pysäytettyä kiinteälapaista potkuria pienempi, joka mahdollistaa parhaan suorituskyvyn ilman moottoria lennettäessä. Taittuvalapaiset potkurit ovat yleensä pienemmällä nousukulmalla varustettuja ja moottori toimii näiden kanssa korkeammilla kierroksilla. Potkurit ovat työtövoiman tuotoltaan erittäin hyviä.

Taittuvalapainen potkuri on muita potkurivaihtoehtoja kalliimpi. Hintaluokka on 600-800 euroa. Lavat ovat n. 200-400 eur kappale. Tätä potkuria ei kannata hajottaa epäonnistuneissa lentoonlähdöissä. Potkurin lavat ovat komposiittirakenteiset ja niiden kanssa tulee kiinteälapaisen komposiittipotkurin tavoin olla erittäin huolellinen. Taittuvalapaisia potkureita valmistavat mm. Swedish Aerosport sekä Bolly Propellers.

English: Propellers

The item that has the most important role in the performance of a powered hang glider is the propeller. A quite wide range of different kind of propellers for different purposes are available, made of different materials. This article deals with propellers and their properties.

Wooden propellers

The most traditional kind of propellers are the wooden ones. Since the dawn of aviation wood has been a material of choice for propellers. The wooden propeller is not only very beautiful but also very realiable and economical alternative. Their cheap price and reliability makes them a perfect choice for a powered hang glider. The propeller is a part that is stressed the most in a powered glider. If a take-off with a foot-launched glider is failed for some reason, the propeller often gets damaged. Stones, ice and other debris from ground also make dents to the propeller degrading its performance. This is where the cheap price comes to an account: a propeller made of composite can be three times more expensive!

Wooden propellers retail around 200 euros. There are few manufacturers who make propellers for powered hang-gliders, such as the Romanian Born Propeller, whose propellers can be purchased for example at the propeller shop on this site! 😉

Fixed-blade composite propellers

The fixed-blade composite propeller is usually lighter than its wooden counterpart. Because of the way they are manufactured, it may be possible to optimize them slightly better which results in a slightly increased thrust. Composite propellers are generally manufactured with a sandwich-construction which features a inner core made of soft foam covered with strong glass-, carbon or kevlar fiber laminate. The composite construction makes the propeller light but strong.

The major drawbacks of the composite propeller are a relatively high price and their vulnerability. Repairing the composite propeller may be more difficult than the wooden one. Composite propellers cost between 400 to 600 euros and they require very careful handling. Even small fractures at the laminate may degrade the structural strength which may lead in propeller breaking with disastrous results. Because of this especially composite propellers must be examined very closely for defects before take-off. Repairs require care and special skills in order to be safe. Also the chemicals and material used are not among the most healthiest ones.

Composite propeller manufacturers are for example Swedish Aerosport and Australian Bolly Propellers who also sell wooden propellers.